บริษัท รักษาความปลอดภัย สวิตตา การ์ด จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย สวิตตาการ์ด จำกัด

ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานจากพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพและได้รับใบอนุญาต

มาตรฐานหลักของบริการ

 • ทดสอบสมรรถนะทางร่างกายปีละครั้ง
 • ตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง
 • สุ่มตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดเป็นระยะ ๆ
 • ได้รับทบทวนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ได้รับการฝึกทบทวนความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การควบคุมคุณภาพของพนักงาน

 • คุณภาพฝ่ายปฏิบัติการและสายตรวจ
 • คุณภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • พัฒนาคุณภาพการบริการ

การพัฒนาบุคลากร

 • เน้นให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ
 • มีสวัสดิการที่ดี มีรางวัลและสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือล้นในการทำงาน
 • มีจัดการฝึกอบรมประจำวัน, ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน
 • จัดให้ผู้จัดการ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, สายตรวจ, หัวหน้าชุด กำกับดูแลโดยใกล้ชิด
 • จัดสายตรวจพิเศษของบริษัท ฯ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 • คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพออก และมีการควบคุมคุณภาพอยู่เสมอ
 • จัดกำลังสำรองไว้ เพื่อรองรับกำลังพลขาดแคลน

เกี่ยวกับเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย สวิตตาการ์ด จำกัดเริ่มก่อตั้งเมื่อ 15 มีนาคม 2562 ด้วยการรวมตัวกันของผู้มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย
มานานกว่า 10 ปี เพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการอย่าง 
มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดภาย ใต้การบริหารงานจากทีมงานที่มีคุณภาพ
และมีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย สวิตตา การ์ด จำกัด

รักษาความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินและสถานที่

บ้าน อพาท์เม้นท์

บ้าน ที่พักอาศัย อพาท์เม้นท์ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น

โรงเรียน อาคารพานิชย์

อาคารพานิชย์ ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ

โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า

โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า สำนักงานต่างๆ

จุดต่างๆ

ทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง

การฝึกอบรม

|บริษัทมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ การฝึกฝนพนักงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลของบริษัท ฯ โดยฝึกฝนพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านพลเรือน ซึ่งเป็นการสังเกตการณ์ วินัยของทหาร  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การต่อสู้ป้องกันตัว การประชาสัมพันธ์ การจราจร และอื่นๆ

ตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติด รปภ

|บริษัทมีตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ เดือนละ 1 ครั้ง และสุ่มตรวจขณะสายตรวจไปตรวจงาน หากตรวจพบให้หยุดงานทันทีและพาไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาล

ตรวจหาเชื้อโควิด 19

| ปัจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง บริษัทมีการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานโรงแรมเฮอริเทจเชียงรายเป็นระยะๆ และเมื่อพนักงานมีอาการไข้หวัด

ผลงานบางส่วนของเรา

การอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย 27-30 มค 65

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้อนคืนชีพขั้นพื้นฐานรปภ ทุกนาย ทุกไซต์งาน

           ความปลอดภัยทุกด้านของลูกค้าเป็นงานของเรานอกจากรักษาความปลอดภัยแล้ว เรายังกู้ชีพได้ด้วยครับ เพราะรักษาชีวิตก็คืองานของเราเช่นกันบริษัท รักษาความปลอดภัย สวิตตา การ์ด จำกัด

รับสมัครงาน

 • พนักงานรักษาความปลอดภัย รปภ 4 ตำแหน่ง
  รายละเอียด
  – เพศชาย
  – วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  สวัสดิการ
  – ประกันสังคม
  รายได้ 10,000-12,000 บาทต่อเดือน
  **รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบริษัท**

คุณสมบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทางบริษัท ฯ รับสมัคร

1. ชายอายุระหว่าง 18 -55 ปี สูง 165 ซม.ขึ้นไป
2. ผ่านการเกณฑ์ทหารและฝึกอบรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. หญิงอายุระหว่าง 18-45 ปี สูง 157 ซม.ขึ้นไป
4. การศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายกำหนด
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ สามารถให้แพทย์รับรองได้
6. ไม่เคยต้องคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงอื่น ๆ
7. ทางบริษัทฯจะตรวจสอบประวัติและพิมพ์รายนิ้วมือของพนักงานทุกคน
8. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด การพนัน และไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
9.ต้องผ่านการตรวจสอบร่างกาย และสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ
10.อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่รับผิดชอบและการตกลงราคา

ติดต่อเรา

บริษัทรักษาความปลอดภัย สวิตตาการ์ด จำกัด
สำนักงานใหญ่ :168 ม.6ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 5700

โทร.084-9864663,085-6232482

Email : sawittanurse@gmail.com

Line  :084-9864663,085-6232482